www.srcizmit.com adaylarına ait kişisel bilgileri Gizlilik Politikası kapsamında hiç bir şekilde 3. kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını taahhüt eder.
adayların kişisel veri teşkil edebilecek ve kayıtlı kurslar tarafından ’’İnternet sitesine’’ girilen verileri “srcizmit” tarafından ’’İnternet sitesini’’ fonksiyonlarının kullandırılması, faydalandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır.
Bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle “srcizmit” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde İnternet sitesinde sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Aday ‘’İnternet sitesinde’’ belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “İnternet sitesinde ki” tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Aday siteye giriş yaptığı takdirde bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Yasal yükümlülükler adaylara aittir.