Psikoteknik belgesi Gölcük

Psikoteknik belgesi Gölcük

Psikoteknik belgesi Gölcük| Bireylerin beden ile zihin yapısının ve sağlığının gerekli yeterliliği sağladığının testlerle ölçülmesi faaliyetine psikoteknik değerlendirme denmektedir. Psikoteknik belgesi Gölcük, çalışma hayatındaki kişinin fiziki ve psikolojik olarak çalışmak istediği iş koluna uygunluğu onaylanan kişilerin almayı hak ettiği belgedir. Belge ile ulaşılmak istenen sonuç uygun işe uygun personelin verilebilmesi, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının…