Psikoteknik belgesi

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Belgesi | Bu belge ticari taşımacılık yapan sürücülerin bedensel hallerini ve psikolojik ruh halinin sürücülük yapma noktasında uygun olup olmadığının tespiti yapıldıktan sonra verilen belge olarak nitelendirilmektedir. Bu belge aynı zamanda işi yapan sürücünün işle alakalı uygunluğunun tespit edildiğinin göstergesidir. Pskikotenik belgesini veren kurumlar Sağlık Bakanlığının kontrollü onayı olan yerler tarafından verilmektedir. Bu belgeyi almayı…

Kocaeli src belgesi

Kocaeli src belgesi

Kocaeli src belgesi | Günümüzde teknolojinin yardımıyla çeşitli araçlar üretilmiştir. Bu araçlar çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmaktadır. Doğal olarak farklı kontrollere ve kullanma yöntemlerine sahiptirler. Bu araçların kullanılması için kişiler özel olarak eğitilmelidirler. Bu eğitimi alan kişiler çeşitli belgelerle eğitimi aldıklarını ispatlayabilirler. Kişinin bu belgelere sahip olması, eğitimini aldığı aracı çeşitli yerlerde kullanmasına izin vermektedir.…

İzmit src belgesi

İzmit src belgesi

İzmit src belgesi | Günümüzde çeşitli amaçlarla araçlar geliştirilmektedir. Günümüzde en çok kullanılan araçlar binek araçlardır. Bu araçlarla insanlar sadece A noktasından B noktasına ulaşmayı amaçlar. Ancak madalyonun diğer yüzünde ticari amaçla kullanılan işlevsel araçlar vardır. Bu araçların kullanımı, binek araçlara kıyasla oldukça farklıdır. Bu durum ticari araçlar için ayrı bir eğitimin verilmesini gerekli kılmaktadır.…